Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu người học, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2018 và 2019 như sau:

  

 

Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ

Đợt tuyển sinh: 2 đợt/ năm (tháng 4 và tháng 9)

Các chuyên ngành tuyển sinh:

  1. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh;
  2. Ngôn ngữ Anh;
  3. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Nga;
  4. Ngôn ngữ Nga;
  5. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp;
  6. Ngôn ngữ Pháp;
  7. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc;
  8. Ngôn ngữ Trung Quốc

Chỉ tiêu: không giới hạn

Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ:

Đợt 1/2018 (thi tuyển vào tháng 4/2018): Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Hàn

Đợt 2/2018 (thi tuyển vào tháng 9/2018): Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh; Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc; Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn

Đợt 1/2019 (thi tuyển vào tháng 4/2019): Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh

Đợt 2/2019 (thi tuyển vào tháng 9/2019): Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh; Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Nga; Ngôn ngữ Nga; Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp; Ngôn ngữ Pháp; Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc; Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn

Chỉ tiêu dự kiến cụ thể cho từng chuyên ngành như sau:

toanhocviet.com