Bài 79 trang 40 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Đố : Tìm tên một nhà toán học Việt Nam thời trước.Em hãy tính các tích sau rồi viết các chữ tương ứng với đáp số đúng vào các ô trống Khi đó em sẽ biết được tên của một nhà toán học Việt Nam nổi tiếng ở thế kỉ XV.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 79:


Bài 80 trang 40 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Tính: 

Đáp án và hướng dẫn giải bài 80:

a) -3/2     b)  24/35      c) 0       d) -2


Bài 81 trang 41 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Tính diện tích và chu vi một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 1/4km và chiều rộng 1/8 km.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 81:

Diện tích khu đất hình chữ nhật là: 1/4 . 1/8 = 1/32 (km²)

Chu vi khu đất hình chữ nhật là: (1/4 + 1/8).2 = 3/4 (km)


Bài 82 trang 41 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Toán vui. Một con Ong và bạn Dũng cùng xuất phát từ A để đến B. Biết rằng mỗi giây ong bay được 5m và mỗi giờ Dũng đạp xe đi được 12km. Hỏi con ong hay bạn Dũng đến B trước ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 82:

Ta có:
Vận tốc ong: 5m/s = 0,005 km. 3600 = 18 (km/)
Vậy tốc của Dũng là : 12 km/h < 18km/h
Nên ong đến B trước 

 

 

 


Bài 83 trang 41 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Lúc 6 giờ 50 phút bạn Việt đi xe đạp từ A để đến B với vận tốc 15km/h. Lúc 7 giờ 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B để đến A với vận tốc 12km/h.Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút, Tính quảng đường AB.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 83:

Thời gian bạn Việt đi từ A đến C là : 7h30′ – 6h50′ = 40′ = 2/3 (h)

Quãng đường AC dài là: 15.2/3 = 10 (km)

Thời gian bạn Nam đi từ B đến C là : 7h30′ – 7h10′ = 20′ = 1/3 (h)

Quãng đường BC dài là: 12.1/3 = 4 (km)

Quãng đường AB dài là 10 + 4 = 14 km

Đáp số : 14 km