Giải bài 52,53,54, 55,56,57, trang 29,30,31 SGK Toán 6 tập 2

Bài 52 trang 29 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Điền số thích hợp vào ô trống

Đáp án và hướng dẫn giải bài 52:


Bài 53 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

“Xây tường”. Em hãy “xây bức tường” bằng cách điền các phân số thích hợp vào các “viên gạch” theo quy tắc sau:  a = b + c

Đáp án và hướng dẫn giải bài 53:


Bài 54 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Trong vở  bài tập của bạn An có bài làm sau : 

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chổ sai ( nếu có )

Đáp án và hướng dẫn giải bài 54:

Sửa lại câu a,d


Bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

Đáp án và hướng dẫn giải bài 55:


Bài 56 trang 31 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 56:


Bài 57 trang 31 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Trong các câu sau đây , hãy chọn một câu đúng:

Muốn cộng hai phân số  -3/4 và  4/5  ta làm như sau :

a)Cộng tử với tử , cộng mẫu với mẫu .

b) Nhân mẫu của phân -3/4 số với 5 , nhân mẫu của phân số    4/5 với 4 rồi cộng hai tử lại .

c) Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số  -3/4 với 5 , nhân cả tử lẫn mẫu của phân số 4/5  với 4 rồi cộng hai tử mới lại , giữ nguyên mẫu chung .

d) Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số  -3/4 với 5 , nhân cả tử lẫn mẫu của phân số  4/5 với 4 rồi cộng tử với tử , mẫu với mẫu .

Đáp án và hướng dẫn giải bài 57:

a) Sai;      b) Sai;       c) Đúng;       d) Sai