Giải bài 63,64,65, 66,67,68 trang 34, 35 SGK Toán 6 tập 2

Bài 63 trang 34 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Điền phân số thích hợp và ô vuông

Đáp án bài 63:


Bài 64 trang 34 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Hoàn thành phép tính:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 64:


Bài 65 trang 34 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Buổi tối (từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút), Bình định dành 1/4 giờ để rửa bát, 1/6 giờ giờ để quét nhà và 1 giờ để làm bài tập. Thời gian còn lại, Bình định dành để xem phim truyện truyền hình kéo dài trong 45 phút. Hỏi Bình có đủ thời gian để xem hết phim không?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 65:

Số thời gian bình có là: 21 giờ 30 phút – 19 giờ = 2 giờ 30 phút = 5/2 giờ
Tổng thời gian Bình làm các việc và xem phim là:
1/4 + 1/6 +1 + 3/4 = (3 +2+12+12 + 9)/12 = 26/12 = 13/6

Số thời gian Bình có hơn tổng thời gian Bình làm các việc là:

5/2 – 13/6 = (15-13)/6 = 1/3 giờ

Vậy Bình vẫn có đủ thời gian để xem hết phim.


Bài 66 trang 34 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Điền số thích hợp vào ô trống

So sánh dòng 1 và dòng 3, em có thể nói gì về “số đổi của một số” – (-a/b) = ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 66:

Nhận xét dòng 1 và dòng 3 bằng nhau.  – (-a/b) = a/b


Bài 67 trang 35 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Trong một dãy tính chỉ có phép cộng và phép trừ phân số, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải

Điền số thích hợp vào chỗ trống đề hoàn thành phép tính:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 67:


Bài 68 trang 35 SGK Toán 6 tập 2 – Số học

Tính: 

Đáp án và hướng dẫn giải bài 68:

Đáp án câu a, b

Đáp án câu c,d