Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Lý Thuyết

Các tính chất: Tương tự như phép cộng số nguyên, phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau đây:

a) Tính chất giao hoán

b) Tính chất kết hợp: 

c) Cộng với số 0: 

Bài Tập

Bài 47,48 - Trang 28 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bài 47. Tính nhanh.

a)  ;                       b)  .

Hướng dẫn giải.

a)  

   .

b)  .

Bài 48. Đố : Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành 4 phần không bằng nhau như hình 8.

Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được:

a) 14 hình tròn ;

b) 12 hinh tròn ;

c)  và  hình tròn.

Hướng dẫn giải.

Ghép các miếng bìa như sau:

a) 

b) 

c)                          

                   

                  

Bài 49,50,51 - Trang 29 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bài 49. Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được 13 quãng đường, 10 phút thứ hai đi được 14 quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được 29 quãng đường. Hỏi sau 30 phút Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường ?

Hướng dẫn giải.

Sau 30 phút Hùng đi được quãng đường là :

            (quãng đường).

Bài 50. Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới:

Hướng dẫn giải.

Bài 51. Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0:

       

Ví dụ. 

Hướng dẫn giải.

    hoặc  hoặc   

   hoặc   .