Giải thưởng Abel năm 2016 đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Na UyOle M. Sejersted công bố trao cho nhà toán học người Anh Andrew J. Wiles, Giáo sư Đại học Oxford, Anh (ảnh bìa 1). Dẫn lời Chủ tịch Ban giải thưởng John Rognes, Andrew J. Wiles nhận giải thưởng do chứng minh tuyệt đẹp của ông cho Định lý cuối cùng của Fermet bằng cách chứng minh giả thuyết modular (giả thuyết Taniyama-Shimura-Weil) cho các đường cong elliptic nửa ổn định, mở ra một kỷ nguyên mới cho lý thuyết số.