Đại hội của Hội Toán học Châu Âu lần thứ 7 (7ECM) . Tổ chức 4 năm một lần gồm tất cả các lĩnh vực của toán học.

Thời gian và địa điểm : 18-22/7/2016 tại Đại Học Kỷ Thuật Berlin (TU Berlin), CHLB Đức

Trang web : http://www.7ecm.de