Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

 

Lý Thuyết

Tóm tắt kiến thức:

Khi thực hiện rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, ta phải vận dụng mọi quy tắc và mọi tính chất của các phép tính trên các số thực nói chung và trên các căn thức nói riêng như:

- Phép nhân, phép chia các căn bậc hai;

- Phép khai phương một tích, một thương;

- Phép đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn;

- Phép khử mẫu của biểu thức dưới căn;

- Phép trục căn thức ở mẫu.

Nói riêng, khi làm tính cộng hoặc trừ trên các căn thức, ta thường dùng các phép đưa thừa số vào trong hoặc ra ngoài dấu căn để được những căn thức có cùng biểu thức dưới dấu căn rối áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ.

Bài Tập

 

Bài 58 trang 32 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 60 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 61 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 62 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 63 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 64 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 65 trang 34 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 66 trang 34 sgk Toán 9 - tập 1