Đó là tên bộ phim mới đây (The manwho knew infinity) về Srinivasa Ramanu-jan, nhà toán học vĩ đại người Ấn Độ. Cho đến nay có rất ít các bộ phim về các nhà toán học. Có thể kể bộ phim “Trí tuệ hoàn hảo” (A beautiful mind) về John Nash, người được giải Nobel về toán kinh tế, hay bộ phim “Trò chơi mô phỏng“.