[Toán lớp 6] Luyện tập tìm tỉ số của hai số

Giải bài 142,143,144 ,145,146,147,148 trang 59,60 SGK Toán 6 tập 2

Bài 142 trang 59 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Khi nói đến vàng ba số 9 (999) ta hiểu rằng: Trong 1000g “vàng” này chứa tới 999g vàng nguyên chất, nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là em hiểu thế nào khi nói vàng bốn số 9 (9999) ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 142:

Khi nói vàng bốn số 9 (9999), nghĩa là Trong 10 000g “vàng” này chứa tới 9999g vàng nguyên chất, nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là 9999/10000 = 99,99% (tỉ lệ này cao hơn vàng 3 số 9)

Bài 143 trang 59 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Trong 40kg nước biển có chứa 2kg muối . Tính tỉ số phần trăm muối có trong nước biển ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 143:

Tỉ số phần trăm muối có trong nước biển là :

Vậy Tỉ số phần trăm muối có trong nước biển là : 5%

Bài 144 trang 59 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Biết tỉ số phần trăm nước trong dưa chuột là 97,2%. Tính lượng nước trong 4kg dưa chuột.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 144:

Lượng nước trong 4kg dưa chuột là:

Vậy lượng nước trong 4kg dưa chuột là 3,888kg.

Bài 145 trang 59 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Tìm tỉ lệ xích của một bản đồ, biết rằng quãng đường từ Hà nội đến Thái Nguyên trên bản đồ là 4cm còn trong thực tế là 80km.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 145:

Đổi ra cm: 80km = 8 000 000 cm
Tỉ lệ xích = bản đồ: thực tế

a = 4 cm

b = 8 000000 cm

T?

Áp dụng công thức T = a/b
Tỉ lệ xích của một bản đồ:

= 0, 0000005

Bài 146 trang 59 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Trên một bản vẽ kỹ thuật có tỉ lệ xích 1 : 125 , chiều dài của một chiếc máy bay Bô-inh 747 là 56,408cm . tính chiều dài thật của chiếc máy bay đó ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 146:

Cho biết: T = 1/125
a = 56,408 cm
Từ công thức T = a/b => b = a/T
Chiều dài của chiếc máy bay là:

= 7051 (cm) = 10,51 (m)

Bài 147 trang 59 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Cầu mỹ Thuận là cây cầu treo hiện đại (Cầu dây văng) đầu tiên ở nước ta với chiều dài 1535m bắc ngang sông Tiền, một trong những con sông rộng nhất Việt Nam. Nếu vẽ trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 20 000 thì cây cầu này dài bao nhiêu cm ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 147:

Cây cầu này dài
Bản vẽ = thực tế . tỉ lệ xích
1535 . 1/20000 = 0,07675 m = 7,675 cm

Bài 148 trang 60 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Sử dụng máy tính bỏ túi

Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phần trăm của:
a) 65 và 160
b) 0,453195 và 0,15
c) 1762384 và 4405960

Đáp án và hướng dẫn giải bài 148:

a) 40.625%

b) 302.13%

c) 40%