[Toán 6] Luyện tập tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Giải bài 132,133,134 ,135,136 trang 55,56 SGK Toán 6 tập 2: 

Bài 132 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Tìm x biết:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 132:

a)

x = 2

b)

Bài 133 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Để làm món ” dừa kho thịt “, ta cần có cùi dừa ( cơm dừa ), thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự bằng 2/3 và 5% lượng cùi dừa. Nếu có 0,8 kg thịt ba chỉ thì cần bao nhiêu kg cùi dừa, bao nhiêu kg đường ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 133:

Số kí lô gam lượng cùi dừa là :

0,8 : 2 x 3 =  1,2 ( kg )

Lượng đường bằng 5 % lượng cùi dừa nghĩa là lượng đường bằng: 5/100 lượng cùi dừa

Số kí lô gam đường là :

1,2 : 100 x 5 = 0,06 ( kg )

Đáp số : 1,2 kg lượng cùi dừa

0,06 kg đường

Bài 134 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Vậy số phải tìm là 30.
Hãy dùng máy tính bỏ túi, kiểm tra lại đáp số của các bài tập 128,129,131

Đáp án và hướng dẫn giải bài 134:

Học sinh tự sử dụng máy tính của mình và làm theo mẫu trên.

Bài 135 trang 56 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

1 xí nghiệp đã thực hiện 5/9 kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch

Đáp án và hướng dẫn giải bài 135:

560 sản phẩm ứng với:

Số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch:

Bài 136 trang 56 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Đố (Theo một bài toán của Xem Lôi – đơ ( Sam Loyd)):
Trong hình 11, cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu kg?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 136:

3/4kg ứng với 1 – 3/4 = 1/4 viên gạch
– Áp dụng quy tắc tìm một số biết giá trị phân số của nó ta có viên gạch nặng: