(Đề thi THPT 2017: Đợt 1) Đề thi số 1

Môn thi: Toán - Thời gian làm bài: 2 phút

Thời gian còn lại: 00:00:00

1.

Cho hình trụ có bán kính đáy bằng α và thiết diện đi qua trục của hình trụ là một hình vuông. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình trụ là:

2.

Với 0 < a ≠ 1 thì tập nghiệm của bất phương trình ax > b, b 0 là:

3.
Giá trị của m để đồ thị hàm số y = x - 1x2 - 4x - m có hai đường tiệm cận là:
4.

Cho số phức z thỏa mãn w =( z - 2 + 3i )( z¯ + 1 - 2i ) , biết rằng w là một số thực. Khi đó trong tất cả các số phức z, số phức z có mô đul nhỏ nhất là: