90% người giải sai bài toán đơn giản

Trang "Fun Things To Do When Bored" khẳng định, 90% người tham gia giải bài toán đơn giản này đưa ra đáp án sai.

Đề bài như sau:

Nếu 1 + 5 = 18 

2 + 10 = 36

3 + 15 = 54

thì 4 + 20 = ?

 

 

 

Hàng nghìn người giải sai bài toán 5 - 1 = ?

Đề bài rất đơn giản nhưng không phải ngẫu nhiên mà nó được nhận xét là "bài toán dành cho người thông minh".

Đề bài như sau:

Nếu 1 - 1 = 0

2 - 1 = 3

3 - 1 = 8

thì 4 - 1 = ?

và 5 - 1 = ?

 

 

 

TOÁN HỌC VIỆT. COM

Theo nguồn: http://news.zing.vn/hang-nghin-nguoi-giai-sai-bai-toan-5-1post650505.ht