Đáp án chính thức đề thi minh họa môn Sinh THPT năm 2018

Đề thi minh họa môn sinh học kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 có tổng cộng 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh có 50 phút để hoàn thành bài.

Bộ Giáo dục & Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019 môn Sinh học. Theo đó, đề thi có tổng cộng 40 câu hỏi trắc nghiệm và thí sinh có 50 phút để hoàn thành bài.

Sau đây là toàn bộ đề thi và đáp án được thực hiện bởi Trung tâm HOCMAI.