Hỗ trợ trực tuyến

Gia Sư Trực Tuyến 1
0931.6006.17

Gia Sư Trực Tuyến 2
090.888.4563

Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0961.64.06.06

Thống kê truy cập

  • Online: 6
  • Hôm nay: 87
  • Hôm qua: 474
  • Tất cả: 14178

Đối tác
Quảng Cáo
Đại Số: Chương II. Số nguyên

Làm quen với số nguyên âm.

Làm quen với số nguyên âm. Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Số nguyên âm: Trong thực tế người ta còn dùng những số nguyên với dấu trừ đứng trước. Chẳng hạn, nhiệt độ [...]

Xem tiếp

Tập hợp các số nguyên.

Tập hợp các số nguyên Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Tập hợp số nguyên: Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương. Các số  -1; -2; [...]

Xem tiếp

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên. Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. So sánh hai số nguyên Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số [...]

Xem tiếp

Cộng hai số nguyên cùng dấu.

Cộng hai số nguyên cùng dấu. Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Cộng hai số nguyên dương Vì hai số nguyên dương là những số tự nhiên nên cộng hai số nguyên dương chính [...]

Xem tiếp

Cộng hai số nguyên khác dấu.

Cộng hai số nguyên khác dấu. Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: Tổng của hai số nguyên đối nhau bằng 0. Muốn cộng hai số nguyên khác dấu, ta tìm hiệu các giá trị tuyệt đối [...]

Xem tiếp

Tính chất của phép cộng các số nguyên.

Tính chất của phép cộng các số nguyên. Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Tính chất giao hoán: a + b = b +a. 2. Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c). Lưu ý: (a + b) + c được [...]

Xem tiếp

Phép trừ hai số nguyên.

Phép trừ hai số nguyên. Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: Quy tắc trừ hai số nguyên: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b ta cộng a với số đối của b. Kết quả tìm được gọi là [...]

Xem tiếp

Quy tắc dấu ngoặc.

Quy tắc dấu ngoặc. Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Quy tắc dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "-" thành dấu "+" [...]

Xem tiếp

Quy tắc chuyển vế.

Quy tắc chuyển vế Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Tính chất của đẳng thức: với mọi số nguyên a, b, c ta có: Nếu a = b thì a + c = b + c. Nếu a + c = b + c thì a = b. Nếu a = b thì b = [...]

Xem tiếp

Nhân hai số nguyên khác dấu.

Nhân hai số nguyên khác dấu. Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của [...]

Xem tiếp

Nhân hai số nguyên cùng dấu.

Nhân hai số nguyên cùng dấu. Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Ta đã biết cách nhân hai số tự nhiên. Vì số dương cũng là số tự nhiên nên cách nhân hai số [...]

Xem tiếp

Tính chất của phép nhân.

Tính chất của phép nhân. Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: Tính chất giao hoán: a . b = b . a. Tính chất kết hợp: (a . b) . c = a . (b . c). Nhân với số 1: a . 1 = 1 . a = a. Tính chất [...]

Xem tiếp

Bội và ước của một số nguyên.

Bội và ước của một số nguyên. Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Bội và ước của một số nguyên Cho a, b là những số nguyên, b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì [...]

Xem tiếp