Hỗ trợ trực tuyến

Gia Sư Trực Tuyến 1
0931.6006.17

Gia Sư Trực Tuyến 2
090.888.4563

Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0961.64.06.06

Thống kê truy cập

  • Online: 10
  • Hôm nay: 71
  • Hôm qua: 474
  • Tất cả: 14162

Đối tác
Quảng Cáo
Đại Số: Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Bội chung nhỏ nhất.

Bội chung nhỏ nhất. Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó. Bội chung nhỏ nhất của [...]

Xem tiếp

Ước chung lớn nhất

Ước chung lớn nhất Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó. Kí hiệu ước chung lớn nhất [...]

Xem tiếp

Ước chung và bội chung

Ước chung và bội chung Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó. Ước chung của các số a, b, c được kí hiệu là ƯC(a, b, [...]

Xem tiếp

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết sô đó dưới dạng một [...]

Xem tiếp

Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số [...]

Xem tiếp

Ước và bội

Ước và bội Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a. Tập hợp các bội của a [...]

Xem tiếp

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Bài 101,102,103 trang 41 sgk toán 6 tập 1 Bài 101. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 ? 187;        [...]

Xem tiếp

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2. 2. Các [...]

Xem tiếp

Tính chất chia hết của một tổng.

Tính chất chia hết của một tổng. Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1.Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ≠ 0 nếu có một số tự nhiên k sao cho: a = b . k. Kí hiệu a chia hết cho b [...]

Xem tiếp

Thứ tự thực hiện các phép tính

Thứ tự thực hiện các phép tính Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Các số được nối với nhau bởi dấu cá phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) làm [...]

Xem tiếp

Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Chia hai lũy thừa cùng cơ số Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. am : an = am - n(a ≠ 0, m ≥ n ). Quy ước: a0 = 1 (a ≠ 0). Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số [...]

Xem tiếp

Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

[Toán 6] Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Lũy thừa bậc n của một số a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số [...]

Xem tiếp

Phép trừ và phép chia

Phép trừ và phép chia Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Cho hai số tự nhiên a và b. Nếu có số tự nhiên x mà b  + x = a thì ta có phép trừ a - b = x. Số a gọi [...]

Xem tiếp

Phép cộng và phép nhân

Phép cộng và phép nhân Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Kết quả của phép cộng được gọi là tổng. Như vậy, nếu a + b = c thì c là tổng của hai số a và b. Khi đó [...]

Xem tiếp

Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con Lý thuyết số phần tử của một tập hợp, tập hợp con A. Tóm tắt kiến thức: 1. Một tập hơp có thể có một phần tử,có nhiều phần tử, có vô [...]

Xem tiếp

Tập hợp các số tự nhiên

Tập hợp các số tự nhiên Lý thuyết ghi số tự nhiên A. Tóm tắt kiến thức: Có mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.Dùng mười chữ số này có thể viết được mọi số.Một số [...]

Xem tiếp

Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Tập hợp. Phần tử của tập hợp Lý Thuyết A. Tóm tắt kiến thức: 1. Mỗi tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái in hoa; chẳng hạn; tập hợp A, tập hợp B, tập hợp X. Mỗi phần tử của một [...]

Xem tiếp